avsallar_21_1559116294.jpg

Antalya Havalimanı Avsallar Transferleri.

Kişi Sayısı

Uçak İniş Saati

Uçak Kalkış Saati

Hemen Destek

+0539 351 79 26

7/24 Hizmetinizdeyiz

Çok hızlı gelişen bir belde

Alaiye, önceleri Klikya sınırları içinde kalan ve yerli halkının çoğunluğu Hıristiyan olan bir yapıya sahipti.
Alaaddin Keykubat, önce alınan Antalya?ya tekrar subaşı olarak Mübarizeddin Ertokuş Beyi atadı ve ordu komutanlığına geçirdi. Ertokuş komutasındaki Selçuklu Ordusu emsali az 
Bulunan kale ve surları içindeki Kalanoros adındaki deniz kentini almak için sefere çıktı.
Alaaddin Keykubat, Avsallar Kasabası?nın doğusundaki Kanlı Dereyi geçti. Denizden ve karadan kuşatılan kale kenti kısa zamanda, 1221 yılı baharında alındı.
Kalede oturan Kral Kirfard teslim olunca, Keykubat şehre ?Kendi Yüce? anlamına gelen ALAİYE adını verdi. Sonra Alara Kalesi fethedildi. Böylece Keykubat ile birlikte yörede ilk olarak Oba, Mahmutseydi, Konaklı, Alara, Aydılın, (Sabırlar) Türk yerleşim yerleri kuruldu.
Moğol baskıları önünde sıkışan Oğuz Boyları Horasan?dan kalkarak Doğu Anadolu Bölgesine gelmişlerdi.Bu Oğuz Boylarından biriside hiç şüphesiz Avşarlar boyu idi. Avşarlar,
Oğuz Han?ın Oğlu Avşar soyundan gelmektedir.
Alaaddin Keykubat, önce Sufi Bey çevresinde toplanan ve çoğunluğu Avşar Boyundan oluşan Karamanoğulları Beyliğini kurdu. Sonrada Senir Beyinin çevresinde toplanan Avşar Yörükleri, 1227-1228 yıllarıda batıda Manavgat ırmağı, doğuda Şarapsa ırmağı, kuzeyde Yenice Pazar Yaylası ve güneyde Akdeniz sınırlarını kapsayan alan yurt olarak verildi. Burada, Karamanoğullarına bağlı Senir Uç Beyliği kuruldu.
Senirliler kesinlikle Avşar boyundandır.Adana ve Kırşehir?e kadar uzanan Karamanoğulları
Yurdunda ve toroslarda hala söylenen Senir bozlağı adı verilen bir türkü çeşidimiz mevcuttur.
Avşarlar adı ile anılan sülaleler yerleşim yerleri ve Avşar beyleri mevcuttur. Bunlardan biriside AVSALLAR KASABASI? dır.

Alanya?daki Avsallar Köyü, yine tahminlere göre 15.Yüzyılda Senir?den gelenler tarafından şimdiki Kasabanın kuzeyindeki KÖYYERİ denen yerde kurulmuştur. Halkının bir kısmı da Sabırlar Köyünden gelmiştir.Avsallar isminin Avşarlar kelimesinden bozma olduğunu kesin olarak biliyoruz. Avsallar Kasabasındaki bir sülalenin Avşarların bir kolu olan Haytalar ile anılması düşüncemizi doğrulamaktadır.
Senir Horasan?dan getirilen bir yerleşim yeri adı olsa bile, Avsallar yarı göçebe, yarı yerleşik bir yapıya sahipti. Hem hayvancılık, hem çiftçilik ve dokumacılıkla uğraşırlardı.
Zengin bir folklora sahipti. Avsallar ve sabırlar yaylasının Senir beyliğine ait Yenice Pazar
Yaylasının Kuzey Doğusunda yer almaktadır.
Alanya?da başlayan İpek Yolu, Şarapsa (Konaklı), Payallar Avsallar (Köy Yeri) Alara, Aydılın, Güneycik altıdaki Ali Köprüsünden geçip Senir Kentine ve Yenice Pazar yaylasına ulaşırdı.
Yenice Pazar?dan Bozkır, Konya ve Karaman topraklarına ulaşan bu kervan yolu, Senir Beyliği ve Yörük Aşiretleri için büyük önem oluşturmaktaydı. Romalılardan başlayarak kullanıla gelen bu ipek yolu o zaman Alanya Limanından inen malları Bozkır, Hadim ve Konya?ya ulaştırmada çok önemli iken, günümüzde de turizm ve yaylacılık açısından daha da
önem kazanmıştır.